มาอัพต่อไป

Red, White and Navy blue * football scarf
Chivas! La afición canta CHIVAS! CHIVAS!
Red, White and Navy blue * football scarf
La Hinchada Lo Hace Ganar NEW Un canto en el cual la hinchada busca...
Red, White and Navy blue * football scarf
Hoy Te Venimos a Ver Una canción en la cual la hinchada de...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Dale, Dale Chivas! Un cántico que le pide al equipo que ...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Oooh Rebaño! Un clásico cántico de la hinchada del...
Red, White and Navy blue * football scarf
¡Pongan Huevos! En este cántico la hinchada del Chiva...
Red, White and Navy blue * football scarf
Es la Hora de Ganar NEW Un canto en el cual la hinchada busca...

25000 + chants ในกระเป๋าของคุณ

จัดเก็บโปรแกรมประยุกต์ ตลาด android
totepool

ล่าสุด CDG Chants

ดู chants ใหม่เพิ่มเติม
Red, White and Navy blue * football scarf

Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V.

8975 La Hinchada Lo Hace Ganar NEW

Un canto en el cual la hinchada busca levantar al equipo cuando éste está perdiendo

เพลง

Cuando el equipo anda mal,
La hinchada lo hace ganar,
Hay que cantar con más fuerza,
Si vamos perdiendo,
Eso se llama señores,
Tener sentimiento...
(Se repite…)
ดูแปล

รับ CDG chant + 23 นี้เพิ่มเติม

Get the iTunes Guadalajara Album
ดาวน์โหลดหนึ่งง่าย
£3.99

Embed this chant on your blog/website

Cut/paste the following HTML code into your blog/CMS, source code; or email it to your web developer and ask him/her nicely to do it for you.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ chant CDGนี้

ฟุตบอลและชุด PES Chant

La Hinchada Lo Hace Ganar เพลงสำหรับ playstation, xBox, PC สมาร์ทโฟน และเพลงฟุตบอลสำหรับ PES14
 

เครือข่าย Fanchants

ปิด
 

ภาษาที่พร้อมใช้งาน

ปิด